יום שבת, 9 ביולי 2016

עו"ד נועם קוריס - בג"צ 6481/94- טלעד שירותי מידע טלפוניים נגד משרד התקשורת...

1.     בג"צ 6481/94- טלעד שירותי מידע טלפוניים נגד משרד התקשורת

עו"ד נועם קוריס בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס ביוטיוב
עו"ד נועם קוריס בטוויטר
עו"ד נועם קוריס בגוגל פלוס
עו"ד נועם קוריס, קבוצת עורכי דין בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס בבלוגר      
עו"ד נועם קוריס בלינקדין
עו"ד נועם קוריס בקפה דה מרקר
עו"ד נועם קוריס בישראל בלוג
עו"ד נועם קוריס בתפוז         
עו"ד נועם קוריס ב simplesite
עו"ד נועם קוריס ב saloona
עו"ד נועם קוריס  בפייסבוק

    העותרות, בעלות רישיונות מיוחדים ניסיוניים וזמניים לספק מידע קולי בישראל, סיפקו, בין היתר, שירותי בידור באמצעות הטלפון, אשר העיקרי והנפוץ ביותר מביניהם הוא השירות של ניהול שיחות אירוטיות. השירות ניתן באמצעות חיוג אל מספרי טלפון בעלי קידומת מסוימת. לאחר שהגיעו אל המשיבים תלונות חמורות על השפעותיו השליליות של שירות השיחות האירוטיות על ילדים ובני נוער, מונתה ועדה ציבורית לבחון את מכלול הבעיות הכרוכות בהפעלת השירותים הניתנים באמצעות הטלפון, בקידומת האמורה. בעקבות המלצות הוועדה, הותקנו תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה) (תיקון), תשנ"ה- .1994בתקנות, פוצל אזור החיוג הקיים, באופן שהוקצתה קידומת שונה לספקי מידע אמיתיים, בעוד שאזור החיוג בעל הקידומת לשירותים הבידוריים ייחסם לציבור בכללותו והוא ייפתח רק למנויי הטלפון שיגישו בקשה מפורשת להתחבר לקווי הטלפון בעלי הקידומת המאפיינת את שירותי הבידור. מכאן העתירה.לטענת העותרות, התקנות יוצרות הפליה בלתי צודקת בין נותני השירותיםבאזורי החיוג השונים ופוגעות בזכותן היסודית של העותרות לחופש העיסוק.

בית המשפט הגבוה לצדק פסק:נ
א. (1) על פני הדברים, לא דבקה אי-סבירות בתקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה) (תיקון), אשר נתקבלו בהתבסס על מימצאיה, מסקנותיה והמלצותיה של ועדה ציבורית, שמונתה כמטרה למצוא תרופה לבעיות הקשות שהתעוררו עקב הפעלת השירות הטלפוני נושא העתירה ( 212ה-ו).
(2) התקנות הובאו לידיעתה של ועדת הכלכלה של הכנסת ואושרו על-ידיה, כנדרש בסעיף 12א לחוק הבזק, תשמ"ב-1982, לאחר שקיימה דיון ממצה תוך שמיעת טענות הצדדים המעוניינים ( 212ו-ז).
(3) בג"צ יתערב בהחלטה של ועדת הכנסת רק במקרים נדירים וחריגים ביותרכאשר הוא משתכנע כי מדובר בהחלטה שרירותית ופסולה. עם כל המורכבות של הנושא דנן, לא נראה, אף לכאורה, כי בנסיבות המקרה ניתן לדבר על החלטה פסולה באופן קיצוני ( 212ז- 213א).
ב. (1) אין בתקנות נושא העתירה משום איסור על הפעלת השירותים, לרבות קיום השיחות האירוטיות. החופש לעסוק בעיסוק זה לא נפגע, והדבר הותנה ברצונו הוולונטארי של הלקוח, המעוניין להיזקק לשירות זה ( 213ב).
(2) בעובדה שניתן להשיג את השירות של קיום שיחות אירוטיות, באמצעות מספרי טלפון בחוץ-לארץ, אין משום עילה לאי-נקיטת צעדים מתאימים כדי לפתור את הבעיה הרצינית הקיימת או לפחות להגביל את היקפה ( 213ו-ז).

(3) אפילו יש בתקנות נושא העתירה כדי לפגוע במידה מסוימת באינטרסים של העותרות, הרי בהתחשב בבעיות שהתעוררו סביב מתן השירות ובחובת המשיבים למצוא להן פתרון, נראה שהתקנות הותקנו לתכלית ראויה. כאשר לא אסרו על מתן השירות אלא רק הגבילו אותו לאלה המביעים רצונם להיזקק לו, לא חרגו התקנות ממידה העולה על הנדרש ( 213ז- 214א).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה